Rozmawiajmy odpowiedzialnie

Wszystkie nowe inwestycje wiążą się z emocjami, zwłaszcza jeśli dotyczą miejsc wrażliwych, które wrosły w tkankę miejską. Jako inwestor „Peruna” pozostajemy otwarci na wszelkie opinie w dyskusji, jednak nie zgadzamy się na jej prowadzenie za pomocą półprawd, zmanipulowanych grafik i liczb, a nawet niewybrednych i agresywnych komentarzy pod adresem zwolenników projektu. 

W przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, pojawiają się głosy nawołujące do zgłaszania krytycznych uwag wobec naszego projektu. Działania te zostały zainicjowane przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych. Ich głos jest ważny, jak każdy inny, ale nie jest głosem „wszystkich mieszkańców Kamionka”, za jaki się podają.

Otwartość i transparentność procesu, który prowadzimy są dla nas kluczowe. Jesteśmy przekonani, że rewitalizacja „Peruna” w zgodzie z najlepszymi praktykami, jest szansą dla Kamionka, Pragi i całej Warszawy. Ewolucja miast, zmiana funkcji dzielnic i kwartałów jest nieunikniona, ale tylko przeprowadzona z udziałem lokalnej społeczności ma pełen sens – pod warunkiem, że dialog ten prowadzony jest „fair”, a stanowisko mniejszości nie jest przedstawiane jako rzekoma opinia ogółu.

Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań oraz zachęcamy do lektury raportu z dialogu o inwestycji oraz prezentacji po zakończeniu dialogu .

Fakty
ZARZUT: „Mieszkańcy Kamionka są przeciwko inwestycji”

Rzeczywistość:

Dla znacznej części mieszkańców okolicy projekt rewitalizacji fabryki oraz wprowadzenia tu nowej zabudowy w proponowanym przez nas kształcie jest akceptowalnym rozwiązaniem. To szansa, aby „Perun” przestał być niszczejącą, zamkniętą i zastawioną samochodami enklawą z zaniedbanym skwerem tuż za płotem.

Także formalne przedstawicielstwo lokalnej społeczności – Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek wyraziła stanowisko pozytywne z uwagami, które zostały w znacznej mierze uwzględnione w aktualnym projekcie Peruna. Zostało to również potwierdzone już po opublikowaniu wniosku - wpisem Rady na Facebooku.

Publiczną krytykę aktualnego projektu „Peruna” prowadzi przede wszystkim kilku członków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Grochowskiej 299. Ich głos nie jest głosem „wszystkich mieszkańców Kamionka”.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Deweloper nie szanuje zdania sąsiadów”

Rzeczywistość:

Rozmowy z sąsiadami „Peruna” trwają od ponad dwóch lat. To dzięki ich opiniom oraz pracy inwestora i architektów z pracowni WWAA, którzy doskonale znają Kamionek, powstała druga i trzecia (aktualna) wersja projektu, łącząca w zdrowy sposób postulaty lokalnej społeczności ze stanowiskiem konserwatora zabytków oraz naszym celem biznesowym jako inwestora.

Aktualny projekt uwzględnia szereg postulatów zgłoszonych podczas dialogu o inwestycji:

  • zmniejszenie wysokości budynków od strony ul. Stanisława Augusta, a tym samym mniejsza
    liczba mieszkań w Perunie w stosunku do pierwotnie zakładanej koncepcji;
  • zwiększenie liczby miejsc parkingowych w garażu podziemnym do maksymalnego poziomu
    (postulat znacznej części mieszkańców okolicy);
  • usytuowanie wjazdu do garażu podziemnego od strony ul. Grochowskiej w celu uspokojenia
    ruchu na ul. Stanisława Augusta;
  • zapewnienie możliwości swobodnego przejścia przez teren „Peruna” w przyszłości.
czytaj więcej >
ZARZUT: „Nikt nie wiedział o spotkaniach w ramach dialogu o inwestycji”

Rzeczywistość:

Spotkania w ramach dialogu o inwestycji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. O skutecznym dotarciu z informacją do mieszkańców najlepiej świadczy brak wolnych krzeseł na spotkaniach.

Jako inwestor dołożyliśmy starań, aby z odpowiednim wyprzedzeniem dotrzeć do maksymalnie szerokiego grona osób. Informowaliśmy o spotkaniach: poprzez wywieszenie plakatów na Kamionku, na dedykowanej stronie projektu „Perun”, oraz w warszawskich mediach. Ze szczegółami można zapoznać się w raporcie z dialogu o inwestycji.


O jakości dialogu na temat „Peruna” z uznaniem wypowiadali się nawet przedstawiciele organizacji społecznych i ruchów miejskich, którzy zazwyczaj prezentują krytyczną postawę wobec prywatnych
inwestorów.


Podsumowując – mieszkając w pobliżu „Peruna” i wykazując minimalne zainteresowanie rozwojem okolicy, trudno było nie napotkać informacji o naszych planach.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Nowy Perun narusza ład historyczny i urbanistyczny Kamionka”

Rzeczywistość:

Nasze podejście do Peruna oraz proponowany układ urbanistyczny, w tym wysokość budynków pozytywnie ocenił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, potwierdzając to wydaniem tzw. zaleceń konserwatorskich.

Tereny zakładów przemysłowych historycznie podlegały rozbudowom, które były powiązane z rozwojem technologii czy potencjału produkcyjnego, zatem przekształcenia zakładów przemysłowych są naturalnym zjawiskiem. Zarówno „Perun” czy przemysłowy Kamionek w przeszłości zmieniał się również w taki sposób. Obecny projekt nawiązuje właśnie do takiego ukształtowania zabudowy.

Nie jest prawdą, że Kamionek to wyłącznie niska zabudowa Można to łatwo zweryfikować, spacerując pod okolicy. W pobliżu Peruna znajdują się zarówno pierzeje budynków o wysokości 4 pięter (od strony wschodniej), jak i rozproszona zabudowa o zróżnicowanej wysokości do nawet 30 metrów wysokości (od strony zachodniej).

Szerokości projektowanych elewacji odpowiadają szerokości budynków istniejących w otoczeniu. Wysokość parterów nowych budynków w Perunie dostosowano do wysokości zabytkowych hal.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Projekt Peruna jest niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego”

Rzeczywistość:

To prawda, że teren Peruna objęty jest planem miejscowym. Plan ten powstał ćwierć wieku temu w 1999 r. i przewiduje na terenie Peruna zabudowę usługową, co oznacza, że formalnie mógłby tu powstać np. biurowiec z garażem na 350 aut oraz wjazdem i wyjazdem od strony ulicy Stanisława Augusta.

Dlatego miejscy planiści od 2008 roku pracują nad nowym planem, który będzie lepiej odpowiadał potrzebom związanym ze zrównoważonym rozwojem i potrzebami tej okolicy. Został on trzykrotnie wyłożony i był przedmiotem publicznych konsultacji , a po konsultacjach władze Warszawy opublikowały rozstrzygnięcie zgłoszonych uwag. Plan oczekuje na uchwalenie zgodnie z informacjami ze strony Urzędu Miasta jest przewidziany do uchwalenia w tym roku. 

Projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na terenie „Peruna” zabudowę mieszkaniową, bardziej intensywną, niż to co proponujemy w naszej koncepcji. 

Dodatkowo, naprzeciwko „Peruna” przy ulicy Stanisława Augusta na mocy obowiązującego planu dla sąsiedniego obszaru powstały już nowe 5 i 6 kondygnacyjne budynki mieszkalne o wysokości ponad 20 metrów w sąsiedztwie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Budynki te niewątpliwie zmieniły kontekst i układ urbanistyczny okolicy.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Inwestor obniżył wysokość budynków od ul. Stanisława Augusta, ale w zamian podwyższył tych od ul. Grochowskiej” zmienił projekt prezentowany mieszkańcom.

Rzeczywistość:

Zdecydowana większość uwag w toku dialogu o inwestycji dotyczyła obniżenia wysokości budynków od ul. Stanisława August, na co zdecydowaliśmy się przystać.

W ostatecznym projekcie, po zakończeniu konsultacji, w związku z decyzją o obniżeniu budynku od ul. Stanisława Augusta zdecydowaliśmy się podnieść o jedno piętro jeden budynek znajdujący się przy ul. Grochowskiej od strony skweru. Skutek obu zmian to zmniejszenie powierzchni użytkowej w projekcie o ok 200m m2. Na powyższe uzyskaliśmy dodatkowe zalecenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Zmiany w projekcie zostały jednoznacznie opisane i wyjaśnione w Raporcie z Dialogu oraz końcowej prezentacji. Wskazaliśmy na to wprost już we wstępie do prezentacji. Zarzut, że zmieniliśmy projekt w następstwie konsultacji jest zupełnie chybiony. Po to są konsultacje aby móc uwzględnić uwagi w projekcie, a decyzja w tym zakresie zależy od woli inwestora. 

Przedstawianie Kamionka jako miejsca, w którym znajdują się wyłącznie kameralne kamienice nie pokrywa się z rzeczywistością. W okolicy „Peruna” znajdują się zarówno budynki o wysokości 4 pięter, jak i rozproszona zabudowa licząca nawet 30 metrów wysokości. 

Ze szczegółową argumentacją w tej sprawie można zapoznać się w prezentacji końcowej i raporcie z dialogu.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Perun to blokowisko, które zasłoni 40% światła w sąsiednich budynkach”

Rzeczywistość:

„Perun” znajduje się w centrum dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, przy jednej z jej głównych arterii komunikacyjnych. Intensywność proponowanej zabudowy „Peruna” jest mniejsza od tej, którą dopuszcza projekt nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Usytuowanie działki oraz nasza propozycja nowej zabudowy pozwala na spełnienie norm nasłonecznienia dla mieszkań w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także w niektórych przypadkach także na zwiększenie tego parametru. W przypadku okien najbliższych sąsiadów „Peruna” to jest: kamienica przy ul Grochowskiej 299 dostęp do naturalnego światła może zmniejszyć się średnio o 20% w porównaniu ze stanem obecnym, jednak nadal będzie to wskaźnik ponad obowiązujące przepisy w tym zakresie. Z 19 okien w kamienicy przy Grochowskiej 299 tylko jedno będzie miało dostęp do słońca ograniczony o 39% i nadal będzie posiadało dostęp do słońca na poziomie ponad 5 godzin. Zdecydowana większość okien posiada znacznie większą ekspozycję słoneczną, co obrazuje poniższa grafika. 

Warto podkreślić, że jeśli na terenie „Peruna” powstałby nowy budynek zgodny z aktualnie obowiązującym miejscowym, planem zagospodarowania przestrzennego, jego wpływ na najbliższe otoczenie pod względem dostępu do słońca byłby praktycznie identyczny, jak propozycja naszej zabudowy.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Perun to korki i kolejne pół tysiąca samochodów w okolicy”

Rzeczywistość:

Liczba 500 i więcej aut, która pojawia się w dyskusji o „Perunie”, to spekulacja, która nie jest potwierdzona żadną profesjonalną analizą.

W „Perunie” w świetle najbardziej aktualnej koncepcji powstanie 268 miejsc parkingowych, a zwiększenie parkingu podziemnego było postulatem znacznej części sąsiadów podczas prezentacji kolejnych wersji projektu. 

Dzięki dialogowi z miejskim Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym udało się nam uzyskać zgodę na lokalizację wjazdu do „Peruna” od strony ul. Grochowskiej, a wyjazdu od ul. Stanisława Augusta i rozprowadzenie ruchu w kierunku Terespolskiej, Międzyborskiej i Kinowej, co będzie miało pozytywny wpływ na płynność i bezpieczeństwo ruchu w okolicy. 

Warto zauważyć, że jeszcze do niedawna ruch pojazdów na terenie Peruna był dużo bardziej chaotyczny i natężony, ponieważ na jego terenie mieściły się intensywnie działające punkty usługowe.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Inwestor Peruna wyrzucił rzemieślników i usługodawców z Peruna”

Rzeczywistość:

Jako inwestor Peruna życzliwie współpracowaliśmy z wszystkimi podmiotami gospodarczymi, które do końca 2022 roku działały na naszym terenie. W tym czasie udało się nam m.in. uniknąć istotnych podwyżek opłat eksploatacyjnych wynikających z rosnących kosztów energii czy ogrzewania. O zakończeniu umów najmu poinformowaliśmy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Wspólnie z władzami Dzielnicy Praga-Południe oraz ZGN Praga-Północ i Praga-Południe stworzyliśmy platformę dla najemców, która umożliwiła skorzystanie z miejskich zasobów lokalowych. Części firm i pracowni z „Peruna” udało się w ten sposób pozyskać nowe miejsca do kontynuowania działalności. Większość z nich cieszy się już nowymi siedzibami np. Dragon’s Den czy Training Lab.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Enigmatyczność inwestycji towarzyszących”

Rzeczywistość:

Inwestor realizuje znaczące nakłady na cele publiczne wysokości około 9 mln zł. (zgodne z załączonym slajdem). Nie są one w ogóle enigmatyczne. Są konkretne i zagwarantowane. Są już przedmiotem wstępnych umów i przed uchwałą Rady Miasta będą potwierdzone w umowach zawartych w formie aktu notarialnego. Dotyczy to zarówno wybudowania i przekazania lokalu na cele oświatowe oraz rewitalizacji skweru. Rewitalizacja skweru nie jest obowiązkiem inwestora. Jest jego własną inicjatywą na rzecz podniesienia jakości przestrzeni, w interesie wszystkich okolicznych mieszkańców.

Nakłady na cele drogowe wynikają ze stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta. Wszystkie deklaracje Inwestora wynikają z zawartych umów lub obowiązujących przepisów.

czytaj więcej >
ZARZUT: „Za mało zieleni”

Rzeczywistość:

Inwestycja przewiduje 25% powierzchni biologicznie czynnej, w tym 14% stanowi zieleń na gruncie i zieleń na garażu podziemnym, która będzie dostępna dla mieszkańców, pozostałe 11% to będzie zieleń na dachach i tarasach. Inwestycja znajduje się na skraju Kamionkowskich Błoń Elekcyjnych oraz skweru, rewitalizowanego za środki Inwestora. Inwestor uzyskał na projekt decyzję środowiskową, w ramach której zrealizuje nasadzenia 54 drzew.