Przyjazna przestrzeń dla każdego!

Główną ambicją projektu na terenie dawnej fabryki Perun jest rewitalizacja terenu poprzemysłowego poprzez m in wprowadzenie nowych funkcji dających miejsce do życia, odpoczynku i pracy oraz wkomponowanie nowej zabudowy w substancję zabytkową.   

Dzięki swobodnemu przejściu przez odnowiony obszar partery usługowe będą ogólnodostępne i aktywne, a zabytki widoczne i eksponowane.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zaplanowaliśmy powstanie zielonego skweru łączącego ul. Grochowską z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi. Dzięki czemu w sąsiedztwie zrealizujemy ogólnodostępny teren parkowy z placem zabaw, który będzie własnością Miasta, służąc dobrze społeczności lokalnej. 

Pobierz prezentację

Zachęcamy do pobrania prezentacji uwzględniającej zmiany w projekcie powstałe w wyniku dialogu o inwestycji z 11.05.2023

Jakie to miejsce ?
Miks funkcji mieszkania i aktywne partery usługowe

Aktualna koncepcja architektoniczna przewiduje powstanie 12.5 tys. mkw. powierzchni użytkowej mieszkań.

czytaj więcej >
Otwarta przestrzeń, powiązania piesze, skwer

Na terenie Fabryki Perun powstanie ogólnodostępna, otwarta przestrzeń, z placem i powiązaniami pieszymi łączącymi ulicę Grochowską z ulicą Stanisława Augusta.

czytaj więcej >
Mobilność

Teren inwestycji znajduje się w bardzo bliskiej odległości od przystanków tramwajowych i autobusowych, które stanowią dogodne połączenia z centrum miasta oraz punktami przesiadkowymi m.in. na Rondzie Wiatraczna, przy stacji Metra Stadion Narodowy czy Dworcu Warszawa Wschodnia.

Dialog o inwestycji

Dialog o inwestycji ma na celu poinformowanie opinii publicznej o planowanej inwestycji oraz przeprowadzenie rozmów na jej temat.

czytaj więcej >
Architektura industrialna i z tradycjami

Proponowana architektura inwestycji nawiązuje z jednej strony do przemysłowego charakteru tego terenu, do jego historii, okolicznych fabryk m.in. takich zakładów jak PZO czy Wedel, architektury funkcjonalnej i rytmicznej.

czytaj więcej >
Specustawa mieszkaniowa

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej został uchwalony w 1999 r, czyli ponad dwie dekady temu.

czytaj więcej >
Renowacja zabytków

Dawny zakład przemysłowy objęty ochroną konserwatorską, składający się z hal 2, 4, 5 i 17, w granicy posesji zostanie zrewitalizowany zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

czytaj więcej >