PLATFORMA WSPARCIA NAJEMCÓW

Zwróciliśmy się do władz Dzielnicy Praga-Południe, proponując wspólną platformę komunikacji  pomiędzy Dzielnicą, najemcami i inwestorem w celu umożliwienia osobom i firmom obecnym w Perunie skorzystania z zasobów lokalowych Dzielnicy. Zaproszenie to zostało zaakceptowane. Kolejnym krokiem były spotkania, które odbyły się w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe oraz w ZGN w Dzielnicy Praga-Północ.

31 grudnia 2022 r.

Zakończył się proces wynajmu lokali na terenie Peruna. Wielu najemców znalazło już nowe miejsca na Pradze, w których będą kontynuowali swoją działalność m.in. Training Lab, który się przeniósł do nieodległego WTS Orzeł na ul. Podskarbińskiej 14, czy klub Dragon’s Den Fight Club, który na ul. Wspólnej Drogi przygotowuje nowe miejsce. Obie Dzielnice Praga-Południe i Praga-Północ ogłosiły dedykowane przetargi dla artystów i rzemieślników po preferencyjnych cenach. Części firm i pracowni artystycznych udało się pozyskać lokale z zasobów ZGN w Dzielnicy Praga-Północ, inne dopiero przygotowują się do konkursów zarówno w Dzielnicy Praga-Południe jak i Praga-Północ.

23 listopada 2022 r.

Spotkanie w ZGN w Dzielnicy Praga-Północ, na którym zostały przedstawione procedury umożliwiające pozyskanie lokali z zasobów Dzielnicy. W drugiej części spotkania przekazana została lista aktualnie dostępnych lokali oraz prowadzone były już indywidualne rozmowy najemców z Urzędem o konkretnych lokalach i potrzebach. W trakcie spotkania ustalony został również system komunikacji najemców z wyznaczonym urzędnikiem. Dodatkowo po spotkaniu do najemców Peruna została wysłana informacja podsumowująca.

17 listopada 2022 r.

Rozesłana została informacja o spotkaniu z ZGN w Dzielnicy Praga-Północ do wszystkich najemców Peruna. Oprócz mailingu na terenie Peruna zostały rozwieszone plakaty z informacją o spotkaniu.

8 września 2022 r.

Spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe - Urząd przedstawił możliwości i procedury związane z procesem pozyskania lokali z zasobów Dzielnicy. W drugiej części spotkania prowadzone były indywidualne rozmowy najemców z Urzędem oraz zostały omówione przykładowe dostępne lokalizacje. W trakcie spotkania ustalony został również system komunikacji najemców z konkretnym urzędnikiem. Dodatkowo po spotkaniu do wszystkich najemców Peruna została wysłana informacja podsumowująca.

23 sierpnia 2022 r.

Spotkanie na terenie Peruna - zebrane zostały potrzeby i postulaty najemców oraz stworzona została lista zainteresowanych do dalszych rozmów, którą przekazaliśmy do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

18 sierpnia 2022 r.

Rozesłanie informacji do najemców o utworzeniu Platformy i zaproszenie na spotkanie informacyjne przed spotkaniem w Urzędzie. Mailing + akcja plakatowa na Perunie.

11 sierpnia 2022 r.

Utworzenie PLATFORMY WSPARCIA NAJMECÓW PERUNA na stronie dialogu o inwestycji www.fabrykaperun.pl, gdzie na bieżąco ukazywały się informacje o całym procesie.